Under Construction

 

 

Szajda's Break The Bank

Price

 

CH Alpine Mtn Dagney V Szajda

Dagney

 

CH Szajda's Trueblood Over Easy

Sookie

 

Bronze Grand Champion Skydancer's Zeyatta v Szajda

Yatta aka Bug

 

CH Skydancer Kiss Me I'm Irish CGC

Teagan